شازده کوچولو گفت :

شاید باورت نشه 

گل با تعجب پرسید :

چیو !؟ 

شازده کوچولو گفت :

اینکه میشه بعضی شبا نخوابید

و تا صبح به تو فکر کرد

پ ن : دقیقا نمی دونم چند بار شازده کوچولو رو خوندم الانم روی میزمه و هر از چند گاهی چند صفحه اش رو می خونم و هر بار یه چیز قشنگ ازش پیدا می کنم !

ت ن : به شدت این متن رو دوست دارم :)