فکر کردم

دوستت دارم یا نه؟!!

زیاد

ساعت ها

روزها

هفته ها

ماه ها

سال ها...

فکر کردم و فکر کردم و فکر کردم

زیاد!

هر بار فقط به یک نتیجه رسیده ام

اینکه دوستت ندارم!

راستش

هیچ وقت دوستت نداشته ام

من فقط تو را چون جانِ خود می دانم

اسمش چیست؟!

نمی دانم

هر چه هست میدانم

دوست داشتن برایش کم است..

 

زهرا حاجی نوروزی

 

++ چه ساده قلبمان را دو دستی چسبیده ایم که مبادا کسی آن را بدزدد و عاشقمان کند غافل از اینکه برای عاشق کردنمان عقلمان را می دزدند وبعد مامی مانیم و قلبی که اندیشیدن بلد نیست !!

 

++ بعضی وقت ها مجبوری دوست داشتنت را قورت بدهی.. هی دستت برود سمت گوشی برش داری نگاهش کنی، دوباره بگذاری سر جایش…

 

++ این دوست داشتنت آخر یک روز مرا به کشتن می دهد می دانم .. 

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ Ich liebe dich از Andrea berg