من که ندیده ام

زنی عاشق شود

و جز دوست داشتن

چیز دیگری را به زبان بیاورد

قولتان میدهم!

که هیچ چیز غیر دوستت دارم نمی شنوید از او...

وقتی میگوید

چقد خوب موهایت حالت گرفته اند امروز!

یا چقد این لباس به رنگ و رویت امده است!

یا مثلا چقد بهت گفته ام که صبحانه نخورده از خانه بیرون نیا

که نهارت را یخ زده نخور

که شامت را از ساندویچی های بد مزه فلان جا نخر!

وقتی میگوید وقتی مریض شدی هیچکس نیست کنارت من چه گورم را بکنم...!

یا مثلا امروز خسته ای بیا بنشین کمی کتاب بخوانم برایت

کیک زعفرانی پخته ام برایت 

بیا با کمی چایی بنوش!

یا وقتی که میگوید دیگر نمیخواهم ببینمت حتی! خسته ام کرده ای...طاقت بودنت را ندارم...!

یا وقتی میگوید چقد از تو دلخورم...چقدر میخواهم نباشی

چقدر حس میکنم دیگر دوستت ندارم حتی!

باور کنید این ها همه در زبان زن ها دوستت دارم معنا میشود

زن ها بلد میخواهند

مترجم میخواهند

باید عاشق باشی تا بفهمی شان

باید گوش هایت عاشق باشد

باید ببلعد کلماتش را 

در ذهن برگردان کند به زبان عاشقی

و از چشم هایت عشق بزند بیرون

زن ها کارشان دوست داشتن است

نترسید

بلدشان شوید

بعد میبینید هیچ چیز غیر دوست داشتن از گلوگاه حنجره شان خارج نمیشود..

 

احمد حلت

 
++ زن ها موجوداتی هستند که اگردوستتان داشته باشند فقط کافیست وقتی اسمتان را صدا میزنند به جایِ  "جانم"  ، بگویید : "بله" تا بزنند زیر گریه.....! شمارا به خدا این چیزها را بفهمید! دل زنها روزی هزار بار می لرزد و می ریزد و خالی میشود ، شما را به مردانگیتان وقتی دیوانه می شوند و بی خودی بهانه می گیرند، فقط بغلشان کنید و برای هیچ چیز راه حل نشانشان ندهید! 
 
 
++ چه بی کران ندارمت چه عاشقانه نیستی ...
 
آهنگ پیشنهادی : آهنگ زیبایی از پویا