مرا کم دوست داشته باش

اما همیشه دوست داشته باش

عشقى که گرم و شدید است

زود میسوزد و خاموش مى شود.

اگر مرا بسیار دوست بدارى

شاید این حس تو صادقانه نباشد.

کمتر دوستم بدار تا ناگهان عشقت به پایان نرسد

من به کم هم قانعم

اگر عشق تو اندک و کم اما صادقانه باشد من راضى ترم.

مرا کم دوست داشته باش

اما همیشه دوست داشته باش

بگو تا زمانى که زنده اى دوستم دارى

و من نیز تمام عشق خود را به تو پیشکش میکنم

و تا زمانى که زندگى باقیست هرگز تو را فریب نمیدهم

مرا کم دوست داشته باش

اما همیشه دوست داشته باش


کریستوفر مارلو


++ امروز صبح؛ دو تا نون بربری خریدم. بقیه ی پولمو نداشت بده. یه تیکه نون اون گوشه رو میز بود، بجاش اونو برداشتم و بردم واسه گنجشکا...فکر کنم عروسی داشتند. چون روی درخت خیلی شلوغ بود. ولی خب خدارو شکر...به همشون رسید.. آااااهان راستی...میدونی دوستت دارم به زبان گنجشکا چی میشه؟  "جیییک جیک" .. جیک اول باید بلند باشه... سه هجا.. جیک دوم محکم و کوتاه تر.. اونا دائم داشتن اینو بهم می گفتن. منم ازشون یاد گرفتم.. اگه اینو خوندی بخند. برام مثل همیشه بخند.. وای چقدر حرف زدم سرتو عین گنجشکا خوردم..


++  وقتی تو را دیدم  فهمیدم که راست میگویند  گل ها جان دارند...


آهنگ تراپی : آهنگ از حالا تا ابد از محمد حسام