بعضى از آدما بلد نیستن "فیلم" بازى کنن ... 

سیاست مدار باشن!

یعنى واینمیستن شیش تا بوق خورد جواب بدن

پیامتو عمدا پنج دقیقه دیرتر جواب نمیدن

موقع قرار عمدا دیر نمیان 

قربون صدقه هارو به زور تو گلوشون خفه نمیکنن ... 

دوستت دارمارو پشت خنده شون قایم نمیکنن

این آدما صافو سادن

میشینن کنارت،  دستتو میبوسن

فرمون و ول میکنن و میشینن نگات میکنن

دوستت دارمو خیلی با احساس بهت میگن

وقتى میبیننت کلی ذوق نشون میدن

ازت تعریف میکنن "چه شال خوشگلى"

"چقد پیرهنت بهت میاد"

"مدل موهات عالین"

"عاشقه ساعتت شدم"

"اووو چه عطر خوبى"

اینا با خودشون و احساسشون تعارف ندارن نمیخوان بزارنت تو تحریم و " احساس مقاومتی " ایجاد کنن

اینارو آزار ندین

به اینا یاد ندین "فیلم" بازى کردن بهتره

اینارو از صافو ساده بودن پشیمون نکنید

واسه اینا کلاس نزارین

اینا یهو برمیگردن ؛ سنگ میشن ؛ عوض میشن

طورى که مجبور میشی ازشون بپرسى چرا اینجورى شدى...؟

این آدما خوب بودنشون خیلی خوبه

بد بودنشون خیلی بده

"نزاریم از دوست داشتنمون پشیمون بشن"

 
 
++ «خیلی مهمّ است که یک نفر، فقط یک نفر...» کمی مکث کرد، انگار بغض راه گلویش را گرفت، اما زود به خودش مسلّط شد. «... یک نفر توی دنیا، آدم را از تهِ دل دوست داشته باشد. میفهمی ؟ حتی اگر بد دوست داشته باشد، یعنی از طرزِ دوست داشتنش خوشت نیاید.» (فریبا وفى)
 
++ لحظه اى میرسد که آدم از همه چیز دست میکشد، چون عاقلانه ترین کار همین است  .. ساموئل بکت