آنقدر عجولانه نسبت به رفتار آدمهایی که تازه وارد زندگیمان میشوند تصمیم نگیریم

وقتی در جواب صدا کردن اسمش جانم شنیدی فقط جانم شنیدی نه دوست دارم نه عاشقتم !

وقتی برایت آهنگ فرستاد یادت باشه شاید برای چند نفر دیگه هم فرستاده

وقتی بهت لبخند زد بدون شاید همیشه میخنده

آنقدر خیال عاشقانه برای خودت نساز

باور کن همین میشه که دنیامون پرشده از آدمایی که عشقشون یک طرفس ...

زمان که بگذره میفهمی نابود شدی بین دوست داشتنی که نبود و بقیه بهش میگفتن : سوءتفاهم!

 

مهدیه صالحی

 
++ ساده که باشی آدمها خیلی زود دوستت می شوند ، و تو خیلی دیر می فهمی دشمنت بود .. ساده که باشی آدمها با همۀ کمبودهایشان به غرورت حمله می کنند و با همه غرورشان مچاله ات می کنند ساده که باشی تو همیشه رو بازی می کنی و آدمها همیشه بازیگرانِ پشت پرده می مانند .. ساده که باشی اوقات بیکاری آدمها را با سادگی ات ُپر می کنی و خود در لحظه های اندوه، تنها می مانی ..ساده که باشی سادگی ات را حماقت می خوانند کسی نمی فهمد که تو از فرطِ " آدم بودن " ساده ای ..(پریسا زابلی پور )
 
 
آهنگ نراپی : آهنگ زیبایی از رضا صادقی