من خاک خورده دوستت دارم

از آن دوست داشتن هایی که از دور 

پر از شوق است از نزدیک پر از شرم

از آن دوست داشتن هایی که بویِ ماندن میدهد 

بویِ خواستن، 

بویِ تمیزِ عاشقی میدهد 

از همان دوست داشتن هایِ خاک خورده ی رویایی

نمیدانم گفته بودم یا نه 

من دور مانده ام از امروز و فردایِ این امروزی ها و هر روز میانِ باورهایِ پاکِ دیروز جایی که

حرمت معنا داشت

باور مقدس بود

عشق حیا داشت ؛ روز میگذارنم

 

عادل دانتیسم

 

++ رفتن که همیشه دست تکان دادن نیست رفتن همیشه با خداحافظ گفتن همراه نیست... میشود بمانی اما رفته ای ، دور شده ای ! چقدر دورمان پر است از مانده های رفته ..

 

++ گاهی به دفتر خاطرات قدیمی ، به دفترچه تلفن های قدیمی ، وبلاگ های قدیمی ، دوستان قدیمی ، آهنگ های قدیمی سر بزنید .. 

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ زیبای بنیامین بهادری