خیلی بده همون سلام اول ، 

نگران روز خداحافظی باشی

انگار بعضیا، از لحظه ی اومدن ، 

داغ رفتن رو روی دلت میذارن

درست وقتی میخوای حرف بزنی، میخوای بهش بگی؛ باش، بمون، با تو حالم خوبه، از چشماش میخونی که باید سکوت کنی

از نگاهش میفهمی که باید سکوت کنی و خودت رو پیشش جا بذاری 

من فکر میکنم ما توی زندگی، همینقدر اختیار داریم، همینقدر حق انتخاب داریم که بشینیم و رفتن یکی دیگه رو سیر تماشا کنیم

ما دقیقا همینقدر مختاریم

میدونی ؛ من هیچوقت درک نکردم، اصلا چرا باید روزی، آدمی رو ببینم که وقت رفتنش، وجودم رو با خودش میبره!

 

پویا جمشیدی

 

++ شاید اگر به عقب بر میگشتم، طور دیگری زندگی میکردم ، طور دیگری نفس میکشیدم و طور دیگری دنیا را میدیدم ، اگر به عقب بر میگشتم، باز هم برای دیدنت می‌آمدم ، باز هم برای بودنت لحظه شماری میکردم ، باز هم دلتنگت میشدم ، اگر به عقب بر میگشتم، باز هم دوستت داشتم ، فقط به رویت نمی‌آوردم ، تا همیشه غریبه بمانی .. آدم ، از غریبه ها انتظاری ندارد .. 

 

++ فصل باد و برگ، فصل رنگ و رنگ و رنگارنگ ..فصل مشق و مشق ، عشق و عشق ، فصل باز باران با ترانه  ، فصل شیدایی و مهر و مهرگان ، فصل یلدا و چله پائیز ، پادشاه فصول ، بر همه مبارک باد .. 

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ پاییز از حجت اشرف زاده