آدمها تنها یک بار عاشق میشوند

بعد از آن به دنبالِ نفرِ قبلی هستند در بعدی ها

زل میزنند توی چشم هایتان و فکر میکنند برق چشمان این کجا و آن کجا ، 

به خنده ات می اندازند و در ذهنشان تصویری جان میگیرد و زیرِ لب میگویند : لعنتی هیچ کس مثلِ تو نمیخندد

دست هایت را میگیرند و ولیعصر را بالا و پایین میکنند و دائم در حال اندازه کردن هستند که نه دست های فلانی برای دست های من ساخته شده بود نه این دست های وصله ی ناجور

آدمها یک بار عمیقا عاشق میشوند

عشق چیزی نیست که دوباره به وجود بیاید

دست کسی را فکر میکنید حستان به او عشق است را محکم بگیرید ، 

زمان که بگذرد از دستش که بدهید ، تنها چاره کارتان بغل کردن زانوهایتان روی تختِ خوابِ یک نفر است، 

و حسرت برای ساده باختنِ کسی که عشق بوده

 به این باور برسید که تنها یکبار عاشق میشویم ...

 
 
نویسنده : ناشناس
 
 
++ همدیگر را یکهو ول نکنید! آدم است ، قلب دارد ، روح دارد ، میشکند ..مریض میشود از خودش و همه ی دنیای اطرافش خسته میشود ..همدیگر را یکهو ول نکنید! آدم است ، کارهای عجیب و غریب میکند ، تصمیم های دیوانه وار میگیرد ، آدم است ، ممکن است دیگر هیچ وقت خوب نشود! (محسن دعاوی)
 
 
++ او شاید بگوید که می خواهد قطع رابطه کند. بدون تردید. من چه باید بگویم؟ آیا می توانم بگویم: هی، من تو را به اندازه ی کافی دوست دارم و دلیل موجهی برای قطع رابطه وجود ندارد؟ مسلما نه؛ از هر لحاظ که نگاه کنید، احمقانه است. این که چیزی را دوست داری که دلیل نمی شود. (هاراکی موراکامی)
 
 
آهنگ پیشنهادی : آهنگ زیبایی از حمید عسکری که من خودم خیلی دوستش دارم :)