یک معادله یک مجهولی مثل آبِ خوردن حل می شود ، 
فقط کافی است چند ثانیه وقت خرجش کنی ، 
اما امان از معادلاتی که تعداد مجهول هایش زیاد شود ..
هی کنار هم قرارشان می دهی و نمی شود که نمی شود ، 
دمار از روزگارت در می آورد ،
با ثانیه حل نمی شود ،
گاهی ساعت ها ،
گاهی ماه ها ،
و حتی سال ها وقت می برد .. 
تنها راه حل این معادلات ،پاک کردن صورت مساله است ، 
آدم های مجهول زندگی تان را حل نکنید، 
حذف کنید ، 
وقت تان را می گیرند...
زیاد زمان ندارید ..

علی قاضی نظام

++ اختلاف ها و مشکلات دقیقا از اونجایی شروع میشه که توقع داریم همه مثه ما فکر کنن ...! دوست داریم آدما اونطوری باشن  که ما میخواییم ! همیشه مطابق میل ما رفتار کنن ، همیشه تاییدمون کنن؛همیشه بگن آره حق با شماست ! کسی که نظرش مثه ما نباشه  رو "احمق" خطاب میکنیم ...! برای تفکر و عقیده ی هم ذره ای احترام قائل نیستیم .. فقط ادعا داریم .. فقط شعار میدیم ؛ باد میندازیم  تو غبغبمونو با یه چهره ی روشنفکرانه میگیم که آره به سلیقه ها باید احترام گذاشت .. منتهی به سلیقه ای احترام میذاریم که مثه ما باشه ! عجب موجودات خودخواه و نچسبی شدیم.. (علی نیکنام راد)

++ گذشت ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻩ ، ﯾﺎ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ دوستش ﺩﺍﺭی ، ﮐﻪ ﺍﺯ اشتباهش ﻣﯿﮕﺬﺭی ، یا ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ چشمت میفته ، ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩش ﻭ اشتباهش ﺑﺎﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭی..