اولین بار که دل تنگت شدم اما نبودی

اولین بار که دلم هوای صدایت را کرد و به دیدن چند عکست بَسنده کردم

اولین بار که بعد از دوست داشتن گفتن های مدامت مدتی ازت بی خبر شدم نفهمیدم کجایی ، چه میکنی، همان موقع بود که فهمیدم دوست داشتنت اندازه ی تن من نیست

وقتی به سادگی از زیر بار مسئولیت هایت شانه خالی کردی

وقتی حواست به نگفته هایت نبود و من ملتمسانه به دهانت چَشم دوخته بودم

آن موقع بود که فهمیدم

آن موقع بود که دل کندم

وقتی حرفهایی که خودت زده بودی از یادت رفت ، فهمیدم آنقدرها هم که ادعایش را داری دوست داشتن در تو نفس نمیکشد

ما آدمها در برابر نا گفته هایمان مسئولیم و من مسئولیت سنگینی را بر دوش میکشم

مسئولیت یک " نه " گفتن را

نه به دوستت دارم هایت که اعتیاد آور بود به افکارت که بزرگ ترین حلال جهان است !

و من و تو بعد از این چه ساده ،

غریبه ترین آشنایان جهان میشویم 

غریبه ای که شبیه خاطراتم نیست 

غریبه ای که حتی شبیه حرفهایش هم نبود 

 

ساینا سلمانی

 

++ اگر کسی تو را آنطور که می‌خواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجود دوست ندارد .. (گابریل گارسیا  مارکز)

 

++ به جان این خزان که هست ، به جان شاعرانه‌ها ، که برگ برگ بودنت ، مرا احاطه کرده است ، طلوعِ بی‌غروب من ، به فصل بودنت بخند.. (مریم قهرمانلو )

 
آهنگ پیشنهادی : آهنگ زیبای نمی خوامت از علیرضا تالیسچی