آدم که بیخودی بیخـودی

نمی آید مراقبِ خودش باشد

باید ی نفر پیدا بشود که موقعِ خداحافظی بگوید"مراقب خودت باش، رسیدی زنگ بزن"

آدم که بیخـودی بیخـودی

حواسش به خودش نیست 

یک نفر باید باشد که پشتِ تلفن، وقتی میخواهی با تاکسی بروی آن سرِ شهر با لحنِ نگرانی بگوید"حواست به خودت باشد، 

از اون تاکسی زردا سوارشو، رسیدی هم خبـر بده، باز سرت گرم نشه یادت بره ها"

آدم بیخـودی که گیج وکلافه نمیشود

سرِ کدام لباس را پوشیدن و رژلبِ چه رنگی زدن ، یک نفر باید بفهمد قرمزیِ رژِ امروزت با قرمزیِ روزهایِ قبل یک فرق هایی دارد

یا فرِ ، موهایت کمی ریز تر است

و روسری ات کمیِ خوشرنگ تر

خلاصه که

آدم بیخـودی که" زن " نشده است

زن شده تا صاحبِ تمامِ "مــردانگی"ِ 

یک نفــر بشـود

 

فاطمه صابری نیا

 

++ کمی نخند ، کمی دور شو ، کمی بد باش که هرچه می‌کشم از دست مهربانی توست ..

 

++ پنجره را باز کن همه چیز را به باد گفته ام ...

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ " تجربه کن " از شادمهر عقیلی