سوءتفاهم شاید

تلخ ترین کلمه تاریخ باشد

 

وقتی دوستت دارم و خیال میکنم تو هم مرا دوست داری

اما پشت آن غرور دلربای مردانه ات پنهانش کرده ای

 

سوءتفاهم ، این روزها 

شاید تلخ ترین واقعیت جامعه باشد

 

وقتی خیال میکنم تو هم مثل من دلتنگی

یا تو هم متن پروفایلت را برای من گذاشته ای !

 

سوءتفاهم

به ظاهر فقط یک کلمه است

اما خدا میداند که چه به روزگار آدم می آورد

 

پس چیزی بگو

بگو عاشقم بودی

نگو سوءتفاهم بود

 

نگو تمامِ روزها را اشتباهی تَوهمِ عاشق بودنت را زده ام

من به این جمله های قلمبه سلمبه عادت ندارم

 

این ها سوءتفاهم نیست

هرچه هم که بگویی ، آن اول ها

که دیگر کمی دوستم داشتی !؟

نه؟؟؟

 

مائده زمان

++میخوﺍﻫﻢ ﺍﻣﺸﺐ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﻗﻮﻝ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪ ﺩﺭﺩﺍﯾﺮﻩ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ.
 
++ خوبم ... اما قلبم جایی حوالی نبودنت درد می کند ..
 
 
آهنگ پیشنهادی: آهنگ دوستت دارم نرو از شهره :)))