میدونی

"دوستت دارم" گفتن که هیـچ

"دوستت دارم" شنیـدن هم مسئولیت داره

وقتی کسی بهت میگه "دوستت دارم"

یعنی روت حساسـم

رو کوچیک ترین حـرف و حرکتت

یعنی اگه بهم بدی کنی ، 

بیشتر از هر کسِ دیـگــه ای ازت مـی رنجــم

اگه کسی بهت گفت دوستت دارم

یعنی دلم میشکنه از کوچیکترین اخمت

یعنی تو فرق داری با همه یِ آدمایِ دور و برم

وقتی کسی بهت میگه"دوست دارم"

حتـی اگه دوستش هم نداری

هوایِ دلشُ داشته باش

نذار عشق از یادِ قلبش بـره

خـرد نکن غرورشُ

نمیگم در جوابش بگـو

"منم همینطـور" اما

نابـودش هم نکن

اون آدم خیلی چیزها رو کنار گذاشته برایِ اون"عبارتِ دوکلمه ایِ ساده"

"دوستت دارم"

شنیـدن مسئولیتش از

"دوستت دارم" گفتن خیلی بیشتره ..

 

فاطمه صابری نیا

 

++ پاییز بیشتر برایت زنگ میزنم منتظرم از سردیِ هوا صدایم بگیرد تو دیگر صدایم را نشناسی راحت بگویم چقدر دلم برایت تنگ است دیگر نمیخواهم آشنایِ تو باشم غریبه ها همیشه عزیزترند (فرید صارمی)

 

++ به دلم چه آذر آمد چو خیال تو درآمد .. (مولوی )

 

آهنگ پیشنهادی :  آهنگ بی نظیری از علی لهراسبی ( عنوان از همین آهنگ اقتباس شده )