نیستی اما 

تمام لحظه لحظه ی زندگیم هستی

اینکه شبها فقط با خیالت گرم میشوم

و صبح ها به امید نشانی از تو بیدار

اینکه تنها دلخوشی دنیای من باشی

و سهمم از داشتنت فقط خواب و رویا باشد

منصفانه نیست ... 

امـا ...

شاید خاصیت عشق همین باشد

بی هیچ توقعی کسی را تا مرز جنون خواستن

آری ندارمت 

اما تا نفس دارم دوست دارمت

تو را تا ابد عاشقم  "جانِ دلم"

 

روشنک صالحی

 

++ من و تو دو موجود تنها بودیم در بهشتی خیالـی و سـرد ، که نامش را "عشق" گذاشته بودیم !! (مهسا رضوی )

 

++ کجای دلتنگی من آسمان را بـوسیـده ایـی که پاییـز همیشه بوی بودنت را میدهد کاش میدانستم چند فصل بی تو قرار است سرد باشد چند باران مرا تا پای چشمانت خواهد کشت تا پشت تنهایی ام به آمدنت گرم باشد. (مهدیس رستگاری)

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ "دلم شکست کجایی" از حجت اشرف زاده