چیز زیادی از هم یادگار نداریم

جز عکس‌هایی که مدت‌هاست

روی دستمـان مانـده

عکس‌هایی که نه جرأت داریم نگاهشان کنیم

و نه دلمان می‌آید آنها را از بین ببریم

من هنوز هم به تو فکر میکنم

که مانند زخم عمیقی با من بزرگ شده‌ای

به تو که با ابرهای بهاری سراغم می‌آیی

و از چشم‌هایم فرو میریزی

چیز زیادی از هم یادگار نداریم

جز آهنگی که زیر باران زمزمه میکردیم و از ترس خیس شدن همیشه نیمه کاره میماند

ما برای هم

پایانی بودیم که تا ابد

ادامه خواهـد داشـت

 

جاوید جوان

 

++ وقتی یه موزیک تو اوج دلتنگیاتون آرومتون میکنه ، هیچ ارتباطی به صدای خواننده ، به موزیکش ، یا حتی متنش نداره باور کنید به صدای دیوونه کننده ی ویـولنش هـم مـربوط نیسـت ... دلیلش کسیه که براتون فرستادش  (سینا صحرایی )

 
++ میشود بغلم کنی؟؟ تمام شهر میدانند از تو هم پنهان نیسـت، همیـن روزهاسـت که دلتنگی کاری دستم دهـد و در حسـرت لمـس دوبـاره ی آغـوشـت برای همیشه بمانـــم .. میشود بغلم کنی؟؟ ( فاطمه چوادی)
 
++ خاطرات که دود شدنی نیستند که مثلا یک روز همه را ردیف کنیم یکی یکی آتششان بزنیم و به خیال اینکه دست از سر زندگیمان برداشته اند خاکسترشان را در گوشه ی تاریک ذهنمان دفن کنیم! خاطرات ... قطاری با سرعت نورند، هر لحظه نزدیک میشوند ، آنها سگ جان تر ازین حرفهایند که جان دهند ( صفا سلدوزی )
 
آهنگ پیشنهادی : آهنگ "عشقم این روزا " از محمد علیزاده