دلبستگی ربط عجیبی با

آدمهـای بلاتکلیـف دارد

مینشینی و میگذاری یک آدم طول و عرض 

علاقه ات را بارها برود و برگردد

گاهی با وعده های شیرین

گاهی با دروغ های شاخدار

گاهی با توهین و تمسخر

گاهی حتی با خواهش ...

جا پای بلاتکلیفی اش مسیر لطیف 

علاقه ات را سخت و ناهموار میکند

یک روز خسته میشود و بی هیچ توضیح مشخصی میرود

آنروز به طرز وحشتناکی احساس حماقت میکنی برای روزهایی که نشستی و تماشا کردی ..

 

پریسا زابلی پور

پ . ن :  دوست ندارم دوباره احساس حماقت کنم .. 

 

بی ربط نویسی : همکارم سه هفته است ماشین خریده سه بار تصادف کرده هر بارم از پشت بهش زدن وقتی وسط اتوبان بزنی رو ترمز از هوا که بهت نمی زنن از پشت بهت میزنن دیگه ، دلم می سوزه برای اون طفلکی هایی که از شانس بدشون پشت این داشتن می رفتن ، یکی از همکارا یه بار سوار ماشینش شده سه هفته است ساکت شده فقط به دیوار روبرو خیره میشه :)))))))))))))

 

++ روزی میـرسـد که نسبـت به همه چیـز بی تفاوت میشوی نه از بدگویی های دیگران می رنجی و نه ، دلخوش به حرف های عاشقانه ی اطرافت ، به آن روز می گویند: " پیری " .. آن روز، ممکن است برای برخی پس از سی سال از اولین روزی که پا به این دنیا گذاشته اند؛ فرا برسد و برای برخی پس از هشتاد سال هم هرگز اتفاق نیفتد ، این دیگر به چگونه تاکردن زندگــی با انسان هـا دارد ! ( گابریل گارسیا مارکز)

 

++ عنوان از آهنگ انتخاب شده است ..

 
آهنگ پیشنهادی : آهنگ روزهای ابری از بابک جهانبخش ..