وقتی یکی و دوسش داری باید انقدر

جرات داشته باشی که بری بهش بگی

نه اینکه یواشکی نگاش کنی؛

عکساشو برداری،

خیلی نرم و زیر پوستی باهاش رفتار کنی

و فکر کنی که چیکار کنی؟! 

دوست داشتن گفتن میخواد،

جرات میخواد،

دوست داشتن دل میخواد...!

وقتی این حس در تو بوجود میاد 

یعنی توانایی اینو داری که اونو به طرز شگفت آوری؛ ورای تمام آدمهای روی زمین دوست داشته باشی

پس باید دوست داشتنتو فریاد بزنی 

آنقدر بلند که گوش خودش که هیچ، 

گوش فلک رو هم کر کنه!

وقتی دلت تنگ میشه بی دلیل و بی چشم داشت از هرکسی و هر نفری زل بزن تو چشماش و بگو:

دلم برات تنگ شده خنگ و احمق من!

دوست داشتن نگهداری میخواد، 

دلیل میخواد ... مرد میخواد!!!

وقتی نمیتونی بدستش بیاری پس 

امتحان جنگیدن رو از  خودت نگیر!!!

برای بدسـت آوردنـش بجنـگ!!!

نه مثل آدمهای بزدل و ترسو ی گوشه مثل بچه ها برای از دست دادنش گریه کنی...!!!

 

فرگل مشتاقی

 
++ آنان که عشق در عمق وجودشان لانه کرده هیچوقت هیچوقت پیر نمیشوند ، شاید بر اثر کهولت سن از دنیا بروند ، امـا جـوان میمیـرنـد! 
 
++ اخم هایت خفه ام میکند ای کاش یکی گره بین دو ابروی تو را شل بکند .. (جواد منفرد )
 
آهنگ پیشنهادی : آهنگ بی نظیر "همیشگی" از شادمهر عقیلی