و تو شاید سال ها بعد نام مرا از کسی بشنوی،

شاید دست و پایت نلرزد، 

نگاهت برنگردد، 

قلبت به تپش نیوفتد..!

اما جایی در درون قلبت، 

جایی که هیچکس نمیتواند آن را ببیند، 

حسی از نو متولد میشود و آرام آرام تمام قلبت را فرا میگیرد!

و تو هرچقدر آن را انکار کنی و پس بزنی باز هم برمیگردد و یقه ات را میکِشد و گلویت را میفشارد!

حسی که شاید تا آن روز فکرش را هم نمیکردی که واقعی باشد،

حسی که تو را یاد اشتباهت می اندازد!

حسی که حالا دیگر هیچوقت فراموش نمیشود..!

من به آن میگفتم عشق!

حالا برای تو جایش را داده به خاطره!

 

شاینی امیری

 

++ کاش زندگی دکمه ی آف داشت ! نه حوصله ی مرور خاطره دارم نه حوصله ی اتفاقی جدید ..خواب ...دلم یک خواب عمیق میخواهد بدون ترس...بدون اضطراب ، بدون فکر! بدون تکرار این سوال که آخرش چه میشود؟! ( علی سلطانی )

 

++ من نمی تونم مجبورت کنم به دوست داشتنم ..مجبورت نمی کنم ! به توجه بهم  ..مجبورت نمی کنم ! به فهمیدن علاقم  ..مجبورت نمی کنم ! به موندن و نرفتن ! من نمیتونم مجبورت کنم ..فقط می تونم خودم و دآغون کنم ..من فقط میتونم خودم و خسته کنم ! من فقط میتونم بشینم و از دور عآشقت باشم ! من نمیتونم مجبورت کنم ، نمی تونم !

 

++ حال من بدون تو چگونه ست؟ ماهی دیده ای بی حوض؟ ( الهه صابری )

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ زیبای "هستم و نیستم" ..