ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻣﺮﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ،

ﻛﻪ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻠﺪﻧﺪ،

ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ..

ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ "ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﯼ ﺍﺑﻬﺎﻡ " ﻭ " ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺗﻮﯼ ﺩﻟﻢ ﺩﺍﺭﻡ " ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ !

ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻣﺮﺯﺷﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ، ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺭﺍﺣﺖ می کنند..

ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﯽ ﻭ ﻣﻴﺒﻴﻨﯽ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻮ ﻭ ﺍﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ،

ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩ،

ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﯽ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﮕﻴﺮﯼ !

ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺸﺪ ﻧﻪ ﻛﺴﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﻜﻨﺪ،

ﻧﻪ ﺣﺲ ﻓﺮﻳﺐ ﺩﺍﺭﺩ،

ﻧﻪ ﺑﺎﺭ ﺩِﻳﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ ..

ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻣﺮﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻏﻨﻴﻤﺘﻨﺪ !

ﺷﻔﺎﻓﻴﺘﺸﺎﻥ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ...

ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﺸﺎﻥ، ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﻴﻜﻨﺪ ...

ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷﯽ ...

ﺑﻲ ﻗﻀﺎﻭﺕ،

ﺑﻲ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ،

ﺑﻲ ﺭﻧﺞ ،

ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ،ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ..

 

نویسنده :  ناشناس 

 

++ اگه رنگ مورد علاقتون یکی بود دلیل نمیشه با هم ازدواج کنین ولی میتونین با هم نقاشی بکشین. ( درست مثل زمانهایی که من از شعرهای تو خوشم می اومد تو از شعرهای من !! نمی دونم هنوز شعرهایی که برات می خوندم رو داری یا نه ؟!! ) 

 
++ هوای بی تو پریدن نداشتم، آری .. بهانه بود همیشه ،شکسته بالی من..!! تو هم سکوت مرا پاسخی نخواهی داشت ، چه بی جواب سؤالی ست بی سؤالیِ من! ( محمد علی بهمنی )
 
 
++ میدونی بدترین کاری که میتونی در حق کسی که دوستت داره بکنی چیه؟ اینه که به ی جایی برسونیش که دیگه نه بودنت خوشحال و راضیش کنه نه نبودنت! ( مهسا رضوی )
 
 
واقعه نویسی : امروز چقدر تلخ بود ، پرواز زودهنگام دنیا فنی زاده عروسگردان کلاه قرمزی ، دنیا 20 سال بدون اینکه دیده بشه برای ما خاطره خلق کرد ، روحت شاد :((((
 
 
آهنگ پیشنهادی : آهنگ غرور از شادمهر عقیلی