من از بودن هایی که نیستند،

از نبـودن هایی کـه هستنـد،

از داشتن هایی که معنای نداشتن است و از نداشتن هایی که دیگران گمان میکنند که داشتن است

من از سکوت های بلند،

از فریادهای آرام، 

از هستم های دروغ

از میروم های با اشک، 

ازسلام های بی خداحافظی، 

از خداحافظی های بی سلام

از دلتنگی ها،

از رابطه ی شلوغ پر از تنهایی متنفرم

تنهایی بی دغدغه و آسودگی خیال می ارزد به اینکه حرمتت را بشکند، 

روحت رامچاله کنند، 

نیکی هایت را وظیفه بخوانند، 

و تو یک اسباب سرگرمی بیشتر نباشی!!!

تنها باش

اما اگر خواهان بودی که تنهایی را رها کنی کسی را انتخاب کن که تورا بفهمد، 

وجودت را به انزوا نکشاند، 

دلگیر که بودی با آغوشی یا حرف ساده ای دلگرمت کند

انسـان هـای بیهـوده را 

بیهوده به حریممان راه ندهیم ...

 
نویسنده : ناشناس
 
++ جایى که عقل تونست جلوى احساستو بگیره، یعنى دل دیگه خسته س آدمـا رو خستـه نکنیـد... (دلارام انگورانى )
 
++ کاش آدم ها را برای دوست داشتنتان به حدی نرسانید که از خودشان و هرچه که هست متنفر شوند،  از همه اتفاقات خوب و بد خسته شوند؛ آنقدر که حتی دیگر بودنتان هم ذوقی برایشان نداشته باشد... آدمی که برای دوست داشتنِ کسی از خود متنفر است دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد (مائده زمان )
 
++ همه ما داشته هایمان را فدای نداشته هایمان میکنیم ، از اویـی کـه هسـت، بـه هـوای اویـی کـه نیست، میگذریم ، فکر میکنیم با این کارها میشویم اسطوره ی وفا و تندیس عاشقی! وگرنه هرکدام ما هم یکی از ضدقهرمان های قصه هایی هستیم که رفته ایم و قهرمان را تنها رها کرده ایم! (مانگ میرزایی )
 
 
من نوشت : آدمها رو از روی دوستانی که دارند و کتابهایی که می خوانند می توان شناخت ، آدمی که کتاب نمی خونه و دوستان بی ارزشی توی زندگیش داره ارزش دوستی و دوست داشتن نداره .. 
 
عنوان :بخشی از شعر احمد طاهری 
 
 
آهنگ پیشنهادی : آهنگ زیبایی از محسن ابراهیم زاده