تنها زمانی یک نفر در دلمان میمیرد

که تمامیتِ او را از ذهنمان خارج کنیم

وقتی کسی را از ذهنمان بیرون میکنیم،

دیگر نباید کارها و اشتباهاتش را تشریح کنیم

ناتوانی از همان جا آغاز میشود که به دنبال چراهای اشتباهات او میگردیم

این کار ذهن را درگیر میکند

و خودش اثبات این مسئله است که:

هنوز او را از ذهن خود بیرون نکرده ایم!

 

اوریانا فالاچی

 

‍++ یک صبح هم تا چشم باز کردی به جایِ فکر کردن به جای خالی اش؛ به کسانی که هنوز با همه ی عشقشان کنارت هستند فکر کن...به مادرت که برایت چای دم کرده؛به پدرت که برایت برشته ترین قسمت نان را که دوست داشتی کنار گذاشته...فدایِ سرت که لیاقت خوبی هایت را نداشت برای یکبارهم که شده تو به "داشته هایت" فکر کن و صبحت را برای خودت بخیر کن...(سحر رستگار)

 

++ قسم به عشق که هیچ به دل نشسته ای ز دل نخواهد رفت...! (مهین رضوانی فرد )

 

++ با اصرارِ ما هیچکس کسی را فراموش نمیکند چه میدانیم شاید او برایش تنها کسی ست که بارها میشود به پیام های شبانه اش برگشت خواند خندید و آهسته گریه کرد... (فرید صارمی )

 

++ روزی صدبار همان سه چهار تا پیام آخرت را توی تلگرام بالا و پایین می کنم ، دیگر حرف به حرفش را حفظم ولی هر بار اینقدر ذوق می کنم که دلم نمیاد پاکشون کنم .. احتمالا حالا حالاها نگهشان میدارم :)))

 

++ در همین روزهای بارانی یک نفر خیره خیره میمیرد تو بدی کردی و کسی با عشق از خـودش انتقـام میگیـرد..... (علیرضا آذر)

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ زیبایی از باران ( عنوان از همین آهنگ اقتباس شده است)