یکی از تجربه های دردناک زندگی این است که فرد دلبسته آدمهای خاکستری شود

آدمهای خاکستری همیشه تو را در وضعیت تعلیق نگه میدارند: نه به تو دل میدهند و نه میگذارند که از آنها دل بکنی

تو را در میانه زمین و هوا معلق میخواهند

تا وقتی که تو را دل داده خود می یابند با تو سرد و با فاصله اند و تا احساس میکنند که از آنها دل می کنی با تو گرم و نزدیک میشوند

اما فقط تا آنجا که بدانند رشته را نمی گسلی و از چنگ شان نمی گریزی. به تو دل نمیدهند اما مانع دل کندت میشوند

بعضی از این آدم های خاکستری خودشان بلاتکلیف و معلق اند،

یعنی تکلیف خودشان را با خودشان نمیدانند،

و این سردرگمی و پادرهوایی را در روابط عاطفی شان با تو باز می تابانند

آدمهای خاکستری خواسته یا ناخواسته تمام خون عاطفه ات را می نوشند

لحظه های تلخ زندگی شان را با تو تقسیم میکنند،

اما خوشی های شان را با دیگران شریک میشوند

با جذابیت های شان آرام آرام به دورت تار می تنند،

و تا به خود می آیی خود را گرفتار دام شان می یابی

میدانی که وضعیت هرگز بهتر نمیشود،

اما مدام برای آنها عذر و برای خودت امیدهای واهی می تراشی..

آنقدر میمانی تا بپوسی

عشق آدم را آسیب پذیر میکند،

و آدمهای خاکستری دقیقا از همان نقطه آسیب پذیر است که دست شان را تا آرنج در قلبت فرو میکنند...

این رابطه ها عشق نیست، بیماری است- نوعی اعتیاد ویرانگر است...

و اگر کسی در این دام بلا افتاد باید هوار بزند و از دیگران برای نجات جان اش کمک بخواهد 

هرچه بیشتر در این دام بمانی، گرفتارتر میشوی.... از آدمهای خاکستری باید مثل طاعون گریخت..

 

دکتر آرش نراقی

 

++ همه ى ما ناقلِ یک بیمارى هستیم..."توهمى" که به آدمها میدهیم تا فکر کنند بعدِ رفتنشان، زندگیمان هم تمام میشود! (علی قاضی نظام)

 

++ تو عاشقی یه وقتایی بزرگترین اشتباه، اهمیت دادنه...هر چی مهمترش میکنی ، دورتر میشه ، بی خیال باش! خودت گُمش کن پیداش میشه... (فرید صارمی )

 

++ ترسو ترین آدم ها همان هایی هستند که در پشت جمله " تو بدون من خوشبخت تری " قایم میشوند و میروند...! (محیا زند)

 

++ رفتن کار سا ده ای است در حالی که فراموش کردن انقلابیست بزرگ ...(ناظم حکمت )

 

من نوشت : بعد از اینهمه خبرهای بد و روزهای یکنواخت امروز یه پُست  ( از اون وسوسه انگیزها ) بهم پیشنهاد شده ولی چون هنوز درسم مونده احتمالا قبول نمی کنم ، به قول یکی از همکارا برای پست گرفتن همیشه وقت هست :))) سرماخوردگیم هم مزمن شده دماغم هم یه هوا درازتر .. 

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ " می روم " از حامد همایون :)))