تنهایی های زنانه،

جنس شان فرق دارد انگار...

کمی خشن تر شاید...

تنهایی زنانه همه جا خودش را نشان نمیدهد که...!!!

یک جایی مثل پمپ بنزین که باید فرمان را محکم دودستی بچسبی و مامور پمپ را صدا کنی تا بیاید و برایت بنزین بزند؛

شاید هم نیاید و بگوید خودت بزن خانم! 

و تو مجبور شوی پیاده شوی و میان نگاه های تمسخرآمیز مردانه و نگاههای حسودانه ی هم جنس هایت، باک را پر کنی و دل را خالی...

یا وقتی توی مکانیکی نمیدانی تعمیرکار کدام قطعه را میگوید که ریپ میزند و می چکد؛

چون که تا حالا فکر میکردی فقط دل است که ریپ میزند و بغض است که می چکد...

تنهایی زنانه خشن است؛

به تو بالا رفتن از نردبان را می آموزد و چگونه قلم مو به دست گرفتن را ،

که رنگ همزمان با اشکت ،

شره نکند روی دیوار...

تنهایی زنانه

با قساوت تمام به تو می آموزد که وقتی در اوج احساس بودی و شنیدی " منم، مرسی" ! ، 

تاب بیاوری و همچنان دوست بداری.....

تنهایی زنانه،

زمان و مکان نمیشناسد و وکالت بلا عزل دارد ...!

 

ناهید سعادتیان 

 

++ عادتم را دوست دارم عادت شیرینی است همین که هرشب بدون تو سر روی بالشم میگذارم همین که هرشب بدون تو هزار بار بیشتر عاشقت میشوم در اوج تلخی برایم عادت شیرینی است (شیرین رازدشت)

 

++ همیشه، درباره ی آدمهایی که عاشقشان هستیم، دوبار خودمان را فریب میدهیم ابتدا برای مزیّت‌هایشان، سپس برای نقص‌هایشان ... (آلبر کامو )

 

++  همه‌ی آدمهایی که زیاد درباره‌ی خودشان حرف میزنند، آدمهای خودخواهی نیستند بسیاری از آنان، آدمهای تنهایی هستند، که غیر از خودشان و آنچه بر آنها گذشته، چیزی برای تعریف کردن ندارند (شهاب الدین شیخی)

 

++ حدودساعت باران به وقت شرعی شعر نشسته ام که دورکعت غزل به جاآرم بدون علم عروض وبدون آرایه چقدرساده نوشتم که دوستت دارم..( ظهیر مومنی)

 

++ من بد آورده ی دنیای پر از بیم و امید نامه دادم نخوری سیب ولی دیر رسید سیب ممنوعه به چنگ آمد و دستانت چید آسمان بار امانت نتوانست کشید (علیرضا آذر )

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ زیبای زن