دلتنگ "تو" ام 

دلتنگِ تو و هر نسیمی که از سوی توست...

میدانی، "دلتنگ" که میگویم 

تنها ؛

مقصودم امواج صدای گرمت نیست

دست های پر از رمز و رازت نیست

آغوشِ پر از اعجازت نیست

حضورت نیست،

بودنت نیست!

مقصودم ؛ "تمام"ِ توست ...

تمامِ آنچه با روح و جانت آمیخته شده ...

بهانه ات 

جانِ زندگی ام را زخم کرده است و چشمانم را اشک آلود ...

میدانی؟

دلتنگ توام ...

" دلتنگِ تمامِ  تو "


 
شیما عبداللهی

 

++ ‏عشق ناشنواست شما صرفا نمیتوانید بگویید که دوستش دارید باید عشقت را نشان دهی ...(پائولو کوئلیو)

 

++ گاهی دلم میگیرد از احوال پرسی ها‌! خوبم، خداراشکر گفتن های اجباری! 

 

++ هر وقت باران می بارد خیال میکنم به خدا خندیدی دارد اشک شوق می ریزد ..(رسول ادهمی)

 

++ دوستت خواهم داشت میانِ جنگِ بی پایانِ عقل و احساس میانِ بغض و تردید و حسرت و ای کاش..! 

 

++ خاطـره ى خوبِ کسـى شـو ...حتى اگـر قرار بر همیشـه مانـدن نیسـت، آنی شـو کـه وقتى در ذهنش آمدى، چشمانش تو را لو بدهند !(صابــرابـــر)

 

آهنگی که الان دارم گوش میدم : آهنگ باید می رفتم از رها اعتمادی