حالا که میم مالکیت را چسبانده ام ته اسمت

سند خنده هایت،

جانم گفتن هایت، 

آغوش ِمحکم ات را زده ام به نام خودم

سند گم شدن ِدست های کوچکم میان دست های مردانه ات،

بردن انگشتانت لای موهایم، 

حلقه دستانت دور کمرم،

استیصالت از سر خواستن را زده ام به نام خودم

سند برق چشم هایت،

قربان صدقه رفتن ِقد بلندت،

سر گذاشتن روی شانه ات را زده ام به نام خودم

سند پچ پچ های شبانه ات،

چسباندن ِلبانت به گوشم وقت زمزمه عاشقانه ات،

رد انگشتانت روی تنم را زده ام به نام خودم

سند لبخند های دلبرانه ات،

نگاه های موشکافانه ات، 

سند دوستت دارم هایت،

امنیت حضورت،

آرامش وجودت را زده ام به نام خودم

سند ِقلبت،

تمام مردانگی ات، 

تکیه گاه بودنت را زده ام به نام خودم

میم / ر / دال ِ/ میم / نون (مرد من)

حروف بالا که می نشینند کنار هم،

من همان دخترک ِ همیشه نیستم میشوم خسیس ترین و خودخواه ترین آدم  ِدنیا...

 

زکیه خوشخو ( با اندکی سانسور )

 

++ یه جایی خونده بودم خوندن همه صفحات وب موجود در دنیا هزاران سال طول می کشه کاش میشد هزار سال زنده باشم و تو یه روز گذرت به صفحه ام بیفته و ببینی هزار سال عاشقی را چطور تنهایی عاشقی کرده ام ، برایت نوشتم همه خواندن و به خودشان گرفتن ولی حیف که نگاه روشن تو ردش به صفحه ام نیفتاد .. حیف ..

 

++ با این که او شکست دلم را، ولی هنوز با تکه تکه های دلم دوست دارمش . . .(مجتبی خوش زبان)

 

++ گنجشک غریبی شده ام پنجره بستست شاید که کنار در و دیوار بمیرم... (پروین شهباززاده )

 

++ همین که می دانم کسی شبیه تو نیست چقدر دلهره آورتر از نبودن توست ..(عباس معروفی )

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ بسیار زیبایی از داریوش ( عالیه .. عنوان از آهنگ اقتباس شده )