اصلا ما عادت داریم به ترجمه کردن رفتار دیگران اگر اینطور نبود،

اگر تا تقی به توقی نمیخورد

از رفتارهای کسی که به تازگی یک جای زندگیمان پیدایش شده برداشت های عاشقانه نمیکردیم

و بعضی شب ها تا صبح روی فلان حرف یا رفتارش حساس نمیشدیم

و داستانی که دوست داشتیم نمی ساختیم و ذوق نمیکردیم

اینهمه آدم اسیر عشق های یکطرفه، اطرافمان نبودند ؛

اشتباهمان اینست که فرصت نمیدهیم آدمها به زبان بیایند،

تا نگاه مهربان دیدیم خیال میکنیم عاشقانه است

تا کمی توجه و حمایت دیدیم

دلمان به عشقی گرم میشود که توی ذهنمان ساختیم و باورش کردیم

تا اسمش را صدا کردیم و در پاسخ "جانم" شنیدیم دلمان لرزید

و عشق آمد نشست روی شانه هایمان

اما این برداشت های اشتباه یکجا راه درست را پیدا میکنند

و دستشان رو میشود آن وقت اسمشان را میگذارند "سوء تفاهم" و هیچ کاری هم از دستت برنمی آید..

وقتی کسی اسمش را صدا زد و جانم شنید

وقتی نگاه هایی که تو تحویل گرفتی به دیگری سپرد

وقتی فهمیدی آهنگ عاشقانه ای که برایت فرستاد برای دیگران هم ارسال شده

وقتی به خودت آمدی و دست پیش بینی هایت رو شد

تازه آن وقت می نشینی و کلاف دلخوشی هایت را می شکافی ،

غصه میخوری

و به حماقت خودت توی آینه میخندی

اما یاد میگیری

تا آدمها با زبان خودشان خیلی چیزها را نگفته اند

از رفتارهای نامفهوم و اتفاق های پیش پا افتاده ی عادی چیزی که دلت میخواهد نسازی و ناراحت یا دلخوش نشوی

لطفأ جوری خیالبافی کنید که وقتی حقیقت را فهمیدید تلخی أش حال زندگیتان را بهم نزند!

 

نازنین عابدین پور

 

++ گاهی اوقات بغض از سکوتِ مطلق است که خانه نشینِ گلوگاهِ آدمی میشود..گاهی اما...از حرف داشتن و گوشی برای شنیدنش نداشتن...گاهی از دوستت دارم های نگفته...و گاهی حسرتِ گفتنِ دوستت دارمی که هرگز نباید گفته میشد...(المیرا دهنوی )

 

++ یه سری دوست داشتنا ناخود آگاهِ از صحبت های عادی ‌شروع میشه کلی حرف میزنی ... کلی‌ میخندی! یه سری اوقات‌ اعصابت‌ خورده میخوای‌ خفش‌ کنی‌! میگذره ... ۱ ماه ۲‌ ماه‌ ... میشه عادتت ! ی روز باش حرف نزنی حالت‌ خرابه .. وقتی میاد خوشحالی از صحبت باش خسته نمیشی .. تو ناخود‌آگاه اون آدم‌ و‌‌ دوست داری ولی‌ بدیش اینجاست که تو این رابطه ها وقتی اون فرد میره تازه‌ میفهمی عاشقش شدی .. (مهدی کیام )

 

++ اصلا از این به بعد شما باش و شانه هات ، مارا برای گریه ، سر آستین بس است .. (حامد عسکری )

 

++ کسی به خوبیِ من مشقِ عشق را ننوشت ببین به دیده‌ی انصاف! آفرین دارم ..  (حسین دهلوی )