هیچوقت از فیلمایی که پایان باز ساخته میشن خوشم نیومده،

از اینا که نمیفهمی آخر مردن یا موندن؟!

رسیدن به هم یا نرسیدن؟!

همو دوس داشتن یا نداشتن؟!

اصلا از هرچیز بی سَرو تهی بدم میاد!

دست خودم نیست !

از اینکه فکرکنم حالا چی میشه عذاب میکشم!

از اینکه ندونم...از اینکه بلاتکلیف باشم!

به نظرم تو دنیا هیچی بیشتر از بلاتکلیفی آزار دهنده نیست...!!!

مثلا ندونی باید ناراحت باشی یا خوشحال ندونی باید صبر کنی یا بری ،ندونی برمیگرده یا واقعا رفته ...

بلاتکلیفم وسط برزخِ بودن و نبودنت، داشتن و نداشتنت ، خواستن و نخواستنت

از آدمایی که یهو ول میکنن میرن خوشم نمیاد

اونا میرن، تو میمونی و ی دنیا دلتنگی ی عالمه خاطره که نمیدونی باهاشون چیکار کنی

تو میمونی و ی دل که گیر کرده بین آدمی که دوسش داشتی و آدمی که ازش متنفری

بلاتکلیفی ترسناکه ! غم انگیزه ! دردناکه !

آدم همش میترسه مدیون دلش بشه!

اومدیم و من فراموشت کردم، بعدا اگه یهو برگشتی

اون وقت چیکار کنیم؟! 

میدونم ... 

تو داری راحت زندگیتو میکنی 

این منم که دارم با خودم میجنگم!

اما نذار پایان این داستان باز بمونه

تو دنیا هیچی بیشتر از بلاتکلیفی آزار دهنده نیست

حداقل برگرد خداحافظی کنیم ...

 

اهورا فروزان

 

++ همه یک روز به گذشته برمیگردیم برای کسانی که دوستمان داشتند و ما رهایشان کردیم سخت خواهیم گریست! ( ناشناس)
 
++ نه که رفته باشی؛ یا نداشته باشمت از اول هم نیامده بودی از اول نبودی نمیخواستی که باشی! دلم داشتنت را توهم زده بود دید میچسبد ادامه داد ...(مریم قهرمانلو )

++ دلم گرفته شبیه کسی که پیش خودش به این نتیجه رسیده کمی زیادی بود ...(مرتضی عابدپور لنگرودی)
 
++ تنگ آب اینقدر هم کوچک نمی آمد به چشم فکر آزادی نمیکردند ماهی ها اگر.... (فاضل نظری )
 
++ روز مهندس و سپندارمذگان مبارک ..
 
 
آهنگی که دارم گوش میدم  : آهنگ جاده از پازل باند