آرزو میکنم تو این عصربهار 

اگه فارغی،

عاشق بشی

و اگر عاشقی ،

عاشق تر ...

آرزو میکنم ، چشات از شادی برق بزنه ...

دلت از خنده ی زیادی درد بگیره

و هر روز صبح از هیجان شروع یک روز جدید به خودت بلرزی ...

آرزو میکنم روزهای بهاریت پُر از پیاده روی های دو نفره ،

پُر از حس های خوب باشه ...

و هر شب یکی زیر گوشت زمزمه کنه که چقدر زیاد دوستت داره ...

 

نویسنده : ...

 

++ مَردِ رویاها...موجودِ ناشناخته...یا عجیب الخلقه اى نیست...! دو دست دارد...و هزار آغوش...❤️(حسنا میرصنم)

 

++ صبح بخیرِ بنفشت در گوشی تلفن مرا به جنگلی تبدیل می کند ...(نزار قبانی) :))))

 

++ ‏قدیما می پرسیدن چرا شبا تا دیر وقت بیداری؟!الان میپرسن چی شد دیشب زود خوابیدی؟! 

 

++ در عشقِ یار  نیست مرا صبر و سیم و زَر ، لیک آبِ چشم و آتشِ دل هر دو هست یار .. (سعدی)

 

++ گاهی باید از زاویه دید کسی که دوسش داریم به زندگی نگاه کنیم , تا او هم ما رو دوست داشته باشد! (ناشناس)

 

++ چرا هستم؟ سوال ِ بی جوابم بود از هستی ، تو دادی با‌سلام ِ خود جواب ِ من، سلام ای‌ عشق! (حسین منزوی )

 

++ اگر می دانستم خدا یکی از فرشته هایش را برایم کنار گذاشته ، عشق را نثار کسی که عاشقی کردن نمی دانست ، نمیکردم .. (...) ❤️❤️❤️

 

آهنگ تراپی : آهنگ زیبایی از پویا ..