حتماً که نباید کلمه ىِ دوستت دارم را به زبان آورد 

اصلـاً دوست داشتن گُفتن نمى خواهد ؛

فهمیدن مى خواهد

من با صُبح بخیر و شب بخیر گفتن ها

مواظب خودت باش گفتن ها

با نگرانى هایم

دلتنگــ شُدن هایم

حسادت هاىِ لو رفته اَم

پرواز کردن براىِ لحظه اى دیدنت

و آن خنده هاىِ از تهِ دلى که در زمانِ با تو بودن مى کردم

بارها و بارها فریاد زده اَم دوستت 

دارم ...

دوست داشتن را فقط باید فهمید !

 

فاطمه جلالى

 

++ در "اردیبهشت" تا میتوان دچار باید شد به یکدیگر... هوایش جان میدهد براى دلدادگى! (علی قاضی نظام )

 

++ برای دوست داشتنت حق انتخابی نداشتم ...دُرست مثل انتخاب خانواده و ملیتم ، وگرنه کدام زنِ عاقلی عاشق مردی می شود که دور است ، دیر می آید و سخت می گوید " دوستت دارم ! " (ساینا سلمانی)

 

++ زشت است که شاعر، وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی برگرد بگرید .. (علیرضا آذر )

 

++ طوری دوستت خواهم داشت ...که تمام عاشق ها حساب کار  دستشان بیایید ...(حمیدرضا عبداللهی )

 

++ به تو فکر میکنم مثل مومنی که به ایمان باد و به تکلیف بید ، به توفکر میکنم مثل خسته به خواب و نرگس به اردیبهشت فردا بازهم به تو فکر خواهم کرد مثل دریا به ادامه خویش... ( سید علی صالحی )

 

++ دلم را بر می دارم... سر قراری می آیم که... باهم نداشتیم... شاید... آمدنت اتفاق افتاد... عشق را دست کم نگیر... ( سوسن درفش )

 

++ هیچ حسى  به دردت نمى‌خورد! جز اینکه کسى که دوستش دارى دوستت بدارد.. (امیر وجود)

 

من نوشت : پولام رو کم کم دارم چنج می کنم یه چند تا خونه دیدم نمی دونم چرا هر کدومشون به نظرم یه ایرادی داره .. مستر کارد ندارم وگرنه منه عجول استرسی تا حالا یکی از همون خونه ها که زیادم به نظرم خوب نبود رو اجازه کرده بودم .. یکیش یه تراس خیلی بزرگ داره فرنیشد هم هست حالا اگه بشه شاید همون رو اوکی کردم .. عکسها رو که براش می فرستم همه رو میگه خوبه !!!! یه نظر بده خوووو .. 

 

آهنگی که روی تکراره  : دلگیر نمیشم از مهران مستی