من از تمامِ آدم هایی که دنیا را جایِ نا امنی می کنند برایِ زندگـی متنفرم....

از تمامِ آن هایی که قدرت اعتماد کـردن را از آدمیزاد می دزدند

همه یِ به ظاهر و شمایل انسان هایی که به اسم دوستی و رفاقت تمامِ زیرُ بمِ زندگی ات را می فهمند،

رازهایت را می شنونـد و بعد یک جا دهانشان را باز میکنند

و تمامِ زندگی ات را برایِ کثیف ترین و فرصت طلب ترینِ آدم ها بالا می آورند تا آن ها نشـخوارش کننـد....

از آدم هایِ گرگ صفتِ پوستینِ گوسفند پوش

از همان هایی که خودشان را دردمنـد نشان میدهند تا دردت را بفهمند

زخمت را بشناسند

تا نمک رویش بپاشند و کیفِ عالم را ببرنـد بیـزارم....

از آدم هایی که دنیا را جایِ بدی کـرده اند برایِ زندگی بیزارم

آن هایی که به حقشان قانع نیستند

و حسد می برند به نیمچه حقِ آدم هایِ دیگـر

و مدام طعنه می زنند

و چهارپایه یِ آرامش را می ربایند از زیر پایشـان...

من از آدم هایی که دنیـا را

جایِ نفرت انگیـزی کرده اند برایِ زندگی

بیـزارم

زخمـی ام

دلگیــــرم....

 

فاطمه صابری نیا

 

++ صحبت یک روز و چند روز نیست چند سال است که رنگ دنیایم را عوض کرده ای ... ( ناشناس )

 

++ فکر کن حبس ابد باشی و یکبار فقط ، به مَشامَت نَمی از بوی خیابان برسد ...! (پویا جمشیدی)

 

++ خلوت خاطر ما را به شکایت مشکن که من از وی شدم ای دل به خیالی خرسند ..(هوشنگ ابتهاج )

 

++ در دنیای زن ها اینکه باشی و نباشی اینکه کم باشی بزرگ ترین جنایت است ... (حسنا میرصنم)

 

++ مردم هیچ وقت بابت ضعفت ازت متنفر نیستن. اونا به خاطر قدرت و توانایی هات ازت متنفرن! پس سعی کن قوی باشی و به نظر دیگران بی اهمیت!! (وودی آلن ) 

 

++ تو بارونی تر از بارونِ فروردین ، تو قلبت سبزیِ اردیبهشتی هاست .. (علیرضا آذر)

 

آهنگ تراپی : آهنگ حواست به منه از مازیار فلاحی ..