‍وقتی که کلاه ایمنی زرد به سر گذاشتید

به این معناست که که در اوج مضیقه ی مالی قرار دارید

اما شرافت و مردانگیتان جز نان حلال راهی برای کسب درآمد جلوی پایتان نمیگذارد..

وقتی که کلاه ایمنی زرد به سر گذاشتید

بدان معناست که باید از سر سفرتان تکه نانی به عنوان تبرک برداشت و میان سفره گذاشت که به برکت آن خداوند ما را نیز روزی دهد..

شرافت و مردانگیتان از پینه ی دستانتان پیداست.

شما همانها هستید که بی هیچ ادعایی چرخ مملکتی را میچرخانید.

شما جلوه ای از (( و ان لیس للانسان الاما سعی ... )) هستید..

در مرثیه ی شما چگونه سوگواری کنم تا دلم آرام بگیرد؟!

خبر ساده و صریح پخش شد: معدن دستگاه تعیین نشت گاز نداشت..

کارگران گوشزد کردند و کسی گوش نداد! انفجار؛ مرگ کارگران..

 نه در شهر بودید که به مانند "پلاسکو" برایتان شمع روشن کنند؛

نه لباستان برازنده ی این "عشق دیده شدن ها" است که فردا با لباستان فیگور همدردی بگیرند..

روحتان شاد ...

 

++ اندوهِ تو در شعر نگنجد؛ رنگِ غمِ تو دوده و سنگ است،،، (لیلا مقربی )

 

++ معدنچی که فشار قبر نداره ! قبلا کشیده !  آنقدر خسته اس تا سنگ لحد گذاشتن اروم  میگیره و یه دل سیر میخوابه.. (اینجا چراغی روشن است /سید رضامیرکریمی)

 

من نوشت : کسی صداشون رو تو عمق 2000 متری ، توی تونل های تنگ و تاریک و نمور نشنید ، کسی براشون کمپین نزد کسی باهاشون عکس یادگاری نگرفت هیچ کس براشون شعر نگفت هیچ خواننده ای براشون آهنگ نخوند ، هیچ کس روی سیاهشون رو ، دست های پر از ترک و خستگی های همیشگی شون رو ندید ، هیچ کس شرمنده گیشون ، جلوی زن و بچه شونو ندید .. زغال سنگ ها به دورترین نقاط دنیا صادر شد دلارها به جیب ارباب ها سرازیر شد و معدن چی همچنان در فضایی بدون هوا و در مجاورت گاز متان و آلودگی صوتی کند و کند و کند و کند ..روحتان شاد فرشته گان سیاه رو و سفید بال     :(((