اون وقتایی که اخمات تو همه...

اون وقتایی که کارات تو هم گره میخوره و با عصبانیت دست میکنی لایِ موهات،

اون وقتایی که تو ترافیکی و زیر لب به همه بد و بیراه میگی،

اون وقتایی که صدات از گلو درد ، گرفته

اون وقتایی که از خستگی با لباس بیرون رو تخت میخوابی،

اون وقتایی که ته ریشت از بی حوصلگی شده ریش،

اون وقتایی که آستین امنِ چهارخونه هات مرتب تا نشده،

اون وقتا که لبت به قربون صدقه باز نمیشه،

اون وقتایی که هیچ دلی از نگاهت نمیلرزه

و قند تو دل کسی آب نمیکنه قد و بالات،

بدون یکی هست که،

پایِ عصبانیتات،

پایِ زیر لب حرف زدنات،

پایِ ناخوشیات،

پایِ خستگیات

و پایِ تمومِ بی حوصلگیات

تموم قد وایستاده...


فاطمه جوادی 

 

++ "تو" فرق داری با همه دنیا ، من عاشقِ این حسِ تبعیضم ...(روزبه بمانی)

 

++ عشق معجزه ی نگاه توست بدونِ هوس بدونِ چشم داشت وقتی سخت در آغوشم میکشی و استشمامِ عطرِ نفس هایت جانی تازه میبخشد؛ به روحی که عشق را نمی‌شناخت... (یاسمن مهدیپور)

 

++ هرچه روح تو عظیم تر باشد؛ اشتباهات دیگران را کوچک تر میبینی هرچه بزرگوارتر باشی کمتر  به دیگران نیازمندی هرچه کمتر نیازمند باشی کمتر از آنان دلگیر میشوی هرچه کمتر دلگیر شوی کمتر آسیب میبینی هرچه کمتر آسیب بینی راحت تر میبخشی... 

 

++ زندگی عاشق توست؛ وتو دردرون خود قدرتی داری  که میتوانی زندگی ای که عاشق آن هستی را برای خود بسازی...(لوییز هی )

 

++ "شنبه"می‌تواند رویایى‌ترین روز براى شروعِ تصمیم‌هاى جدید باشد وقتی من دوست داشتنت را از همین اولین ساعاتش شروع می‌کنم ...(علی قاضی نظام)

 

++ شبها را باید قهوه ریخت تلفن را خاموش کرد موزیک ملایمی گذاشت شبها را باید چشم در چشم هم عاشقانه رد و بدل کرد باید آرام در گوش ات شعری از شاملو نجوا کرد و میان آغوشت چشم بر هم گذاشت دیگر بلند هم نشد،نشد ... (کاف وفا )

 

++ هی شعر نگو ، لفظ نیا، حرف نزن مَرد ... گاهی بغلم کن ، بغلم کن ، بغلم کن.. (عاطفه عبدالکریمپور)

 

++ خوشبختی از نگاهِ هرکسی، معنایی متفاوت دارد. اما از نظر من آدم‌هایی خوشبختند که عشق به موقع به سراغشان بیاید ... (سیمین دانشور )

 

آهنگ تراپی : آهنگ زیبای می ناب از روزبه نعمت اللهی :))) { عنوان از آهنگ اقتباس شده است}