به قول عزیز جونم

دروغ که شاخ و دُم نداره  دختر 

فقط میگه دوستت داره 

خسته هم که بشه  میره سراغ یکی دیگه

هر وقت رفت از لبو فروشیه ته بازار 

یه کاسه پُر لبوی داغ آورد و واست

با چنگال تند تند له ش  کرد تا بخوری 

و کیف کنی 

اون وقت یعنی دوستت داره 

هر  وقت  زیر بارون  لرزیدیُ

کاپشنشو در آورد انداخت رو شونه هات که سردت نشه

اون وقت یعنی دوستت داره 

هر وقت به جای تو صف نونوایی ایستادو یه اخم مردونه تحویلت داد که روسریتو بکش جلو تر،

یعنی خیلی دوستت داره

هر وقت واسه بدست آوردنت قید همه رو زد و بس نشست و گفت چشات فقط ماله منه  

یعنی دوستت داره 

خدا بیامرزه آقا جونتو 

عشقو اینجوری یادم داد 

دروغ که شاخ و دُم نداره دخترجون ...

 

معصومه سیاه پشت

 

++ من را پنهان کن زیرِ قبایِ کهنه یِ "عشق"... میترسم از آغوش های وارفته یِ این عصر... (فاطمه صابری نیا)

 

++ در کشور من نام هیچ زنی " دریا " نیست دریا هزاران سال پیش روسری آبی اش را از سر برداشت و تمام زنها " کوه " شدند! (حسین رضایی - شاعر افغان)

 

++ لمسِ فرشِ ابریشم انقدر لذت ندارد که لمسِ ته ریش مردانه ات .. (ستایش قاسمى)

 

++ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺍﻣﺴﺎل ﺭﻣﻀﺎﻥ همراه تابستان است، ﺭﻭﺯﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ؟ ﮔﻔﺘﻢ: بله .. ﮔﻔﺖ در ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎی طاقت فرسا ﮐﺪاﻡ ﭘﺰشک ﺭﻭﺯﻩ ﺭا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ است؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤاﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﮐﺘﺮﺍ ﺟﻮﺍﺑﺖ کردند،طلب ﺷﻔﺎیت از اوست .. { التماس دعا :)} 

 

++ ﮐﻠﻤﺎﺕ؛ ﺑﻌﻀﻰ ﺩﯾﺮ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻰ ﺁﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺍﻗﻌﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﺎﻫﻰ ﭼﯿﺰﻯ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩِ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺳﺖ ...(ﺳﯿﺪﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺤﻰ)

 

++ میگویم بی خواب شده ام می گوید به من فکر کن تا خوابت ببرد ! نمی داند دلیل بی خوابی من چشمانِ دیوانه ی اوست...! (علی سلطانی)

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ حوالی تو از هوتن هنرمند ... { عالیه ^_^ }