اولین انتخاب براى دوست داشتن را

میتوان حیاتى ترین انتخابِ زندگى نامید

حیاتى تر از انتخابِ شخصِ موردِ نظرمان براى ازدواج حتى!

اولین بار که دلِ آدمى می لرزد

اولین بار که الفباى دوست داشتن را همخوانى میکند

اولین بار که یاد میگیرد حرفِ دلش را به زبان آورد

اینها همه و همه در ذهن آدم میماند 

اولین عشقِ زندگىِ مان الگو میشود  و خدا نکند نیمه تمام بماند

انتخابهاى بعدىِ زندگى همگى تحتِ تاثیر انتخاب اول قرار میگیرد

بعدى ها همگى مقایسه میشوند با همان انتخابِ اولمان!

"انتخابِ اول مهم است"

مهم باشد برایتان لطفاً!

 

علی قاضی نظام

 

++ به نظرم قبل از متاهل شدن یاد بگیریم متعهد باشیم این دوتا با هم معنا پیدا میکنن ..

 

++ براى خوشبخت شدن با یک مرد کافى ست او را باور کنى، حتى اگر دوستش هم نداشته باشى. و براى خوشبخت شدن با یک زن کافى ست او را دوست داشته باشى، حتى اگر باورش نداشتن باشى...(پائولو کوئلیو)

 

++ همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت! ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگ، شکست با کوزه است دلها خیلی زود از حرفها می شکنند! (خسرو شکیبایی)

 

++ دست تو نیست که در این دنیا آسیب ببینی یا نه، اما یک جورهایی دست خودت است که از چه کسی آسیب ببینی.. (جان گرین)

 

++پدرم همیشه میگه جوری زندگی کن که بعد از تو آدم ها تو را یادشان بیاید.. 

 

++ آدمیزاد گاهی به یک نظر هواخواه کسی می شود، گاهی هم صد سال اگر با کسی دمخور باشد، دلش بار نمی دهد که با او دست به یک کاسه ببرد ... ( محمود دولت آبادی - کلیدر)

 

++ اتاق من از عطرِ آوازِ قایقرانِ تنها ، مست است..اتاق من پُر است از بوسه‌های‌ پارو بر کف ، اتاق من، خودِ دریاست.(شهریار قنبری)

 

آهنگ پیشنهادی : بمون با من از سیامک عباسی