چرا مرا بند نمی کنی به خودت؟

من بند شدن میخواهم

من مالِ کسی شدن می خواهم...

تو می دانی مالِ کسی شدن یعنی چه؟

یعنی کسی هست که همیشه نگران از دست دادنت است،

یعنی تو تعلق داری به کسی،

یعنی نشانی داری

و هر وقت که گم شوی کسی هست که بگردد به دنبالت ، حوالی آن نشانی...

چرا مرا مال خودت نمی کنی؟

دستهایم منتظر است

چشم هایم دو دو میزند

شانه هایم سردش می شود

دلم هی شور می زند

و پاهایم بیقرار

و خاطراتت در پی هم، قطار...

بیا این بند

مرا بند کن به خودت

دلم بند شدن می خواهد


پریسا زابلی پور

 

++ مادرم همیشه میگفت همیشه مراقب کسانی که جانم گفتنشان حالت را خوب میکنند باش مراقب از دست ندادنشان... (بانوی شکار)

 

++ بین ما یک دنیا حرف است.... که تهی از حروف الفباس! (علیرضا فرد)

 

++  جهان از چشم تو خواهد افتاد مادامی که از چشمهای خودت نیفتاده باشی..! (سیمین بهبهانی)

 

++ انسان می تواند بی آنکه انسان بزرگی باشد، انسانی آزادہ باشد. اما هیچ انسانی نمی تواند، بی آنکه آزاد باشد، انسان بزرگی باشد. (خلیل جبران)

 

++ لبانم را دوختم ، تا نرسد  زمزمه نام تو؛به گوش مردم این شهر! (علیرضا فرد)

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ آهسته آهسته از علی زند وکیلی