سعی کن این را درک کنی

عشق معمولی نوعی خواب است؛ 

به موضوع عشق وابسته میشوی، 

شروع میکنی به احساس حسادت، 

تصاحبگر میشی،

و تصاحبگری و حسادت تو تمام عشق را زهرآگین می‌سازد..

این دو عشق را نابود میکنند..

عشق با حسادت و مالکیت از بین میرود

لحظه ای که شروع کنی به تصاحب کردن معشوقت، عشق را منکر گشته ای، آن را انکار کرده ای

اعلام کرده ای که عاشق نیستی

عشق فقط وقتی ممکن است که نه حسادتی در آن باشد و نه مالکیتی 

این یعنی که آن عشق به وارستگی رسیده است..

تو عاشق آن شخص هستی ولی مالکیت را وانهاده ای

حسادت را وانهاده ای،

نمیخواهی از او یک برده بسازی،

به آزادی او احترام میگذاری،

عشق تو یک زندان نمیشود..

تو عاشق هستی و با این وجود وارسته باقی میمانی

عاشقی...

خیلی عاشقی،

ولی با این وجود نمی‌چسبی 

این یعنی وارسته بودن .. 

 

اشو

 

++ یکی باید باشه که وقتی نگاش می کنی نه اینکه غصه هات یادت بره نه فقط یادت بیاد دلیل بزرگتری برای خوشحال بودن داری... (عادل دانتیسم)

 

++ هزار سال هم بگذرد نگاهت، غافلگیرم می‌کند تو در هر لحظه هزار اتفاقی! (نیلوفر لاری پور )

 

++ می‌نویسم " تو "،  سنجاق می‌کنم به رویِ قلبم و تپیدن آغاز می‌شود..( مرتضا فتحی)

 

++ بیا قرار بگذاریم هر چند شنبه در خوابى خیالى جایى یک دل سیر هم را ببینیم.. ( افشین صالحى )

 

++ بیشترین عشقِ جهان را به سوی تو می‌آورم از معبرِ فریاد‌ها و حماسه‌ها چرا که هیچ چیز در کنارِ من از تو عظیم‌تر نبوده است که قلبت چون پروانه‌ای ظریف و کوچک و عاشق است..(احمد شاملو)

 

آهنگ تراپی : آهنگ زیبای وقتشه از فریدون آسرایی :))))