تا به حال کسی را اینگونه

دوست داشته ای؟!

لطیف و 

عمیق و 

عاشقانه.......

چشمان کسی اینگونه بیقرارت کرده است 

آنقدر که هر جا سر بچرخانی برق نگاهش دیوانه ات کند ؟!

حواسم را به هم ریخته ای 

واژه ها لکنت گرفته اند

و مُشتی "دوستت دارم "های مست 

پشت لبانم محبوس مانده اند

کمی نگاهت را بدزد

تا واژه واژه "دوستت دارم"هایم را 

در گوش جانت شعر کنم ....

 

سارا قبادی

 

++ وقتی از "تو" میگویم؛ صورتم جان میگیرد چشم هایم برق میزند و لبخندی ناخواسته روی لب هایم مینشیند ... و من چقدر "خودم" را دوست دارم وقتی از تو حرف میزنم... (سحر رستگار)

 

++ پارادوکس را بیخیال دست هایم را که بگیرى زیباترین آرایه جان بخشى ست .. (طاها رحیمیان)

 

++ حرفی نزن فقط بگذار نگاهت کنم دلم میخواهد، چشمانم، به زیبایی ات عادت کند ... (مانی دانته )

 

++ برای دوست داشتنت چهار فصل کم است باید فصل پنجمی باشد تا لحظه لحظه اش تو را زندگی کنم .. (سونا محمدی)

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ جدید محسن چاووشی به نام کاش ندیده بودمت :)))