به خدا قسم نفر اولی بودن آنقدرها هم مهم نیست ...

عشق اول بودن 

همسر اول بودن 

هیچکدام از اینها 

تاج افتخار بر سرتان نمیگذارد !

لطفا ...

روابطتان را خراب نکنید با اعداد و ارقام 

فرصت هایتان را به چالش نکشید 

باورهایتان را ترمیم کنید 

همانی باشید که می آید و می‌سازد 

همانی باشید که می آید و می‌ماند 

به خودتان و به همه ثابت کنید که گاهی نفر آخر یک ماجرا بودن بسیار جذاب تر است از

اولینی نماندنی !

و باور کنید 

آخرین نفر زندگی یک نفر بودن سعادتی ست که نصیب هر کسی نمی شود ...!

 

فرشته رضایی

 

++ گاهی برای "همیشگی" شدن نباید تا ابد باشی؛ همین که بروی "ماندگار" میشوی...!(سمیرا آنالویی)

 

++آدمها باید یک چیزرا درباره خودشان بدانند!من کجا خوشبختم؟و لزوماً، منظور از جا یک مکان جغرافیایی نیست،منظور نقطه لذت زندگیست. کِی ها و با کی ها و چراهایش مهم است. (صابر ابر)

 

++گاهی"تصور کردن" آن کسی که "عجیب" "دوستش" دارید، شمارا از نفرت داشتن بیهوده به دیگران دور میکند.( صابر ابر)

 

++ جان و دل با اوست ...هر جا می‌رود ! (رهى معیرى)

 

من نوشت : با اقتدار تیم چقر و بد بدن الاهلی رو تو زمین خودش بردیم ( پرسپولیس همیشه قهرمان ) :)))))))))))))))) اینقدر دست زدم جیغ کشیدم هم صدام گرفته هم کف دستم کلا قرمزه ^_^ 

 

آهنگ تراپی : آهنگ زیبای آینده از احمد صفایی