نگذار جانم

نگذار هرکس آمد و ماندنی نشد

تو را ؛ دلت را ؛ صداقتت را با خودش یدک بکشد

که هر وقت از سر بی حوصلگی

از سر نبودن آرامش آمد و سراغت را گرفت

حالت را پرسید

دلت را قلقلک داد

و باز رفت و گم شد

تو بمانی و دنیایی اشک

تو بمانی و چرا و اما و اگر

آنکه میرود باید میرفته

اصلا برای رفتن آمده بود

تو هم برو

تو هم خودت را از لحظه هایش که هیچ

از فکرش هم بگیر

تو باید تمامت بماند

برای او که تمامش تنها و تنها برای توست!

 

عادل دانتیسم

 

++ هى میگویند تو آدم سابق نیستى آدم که یک غلط را هزار بار تکرار نمیکند دلتنگیهایش را که تا ابد ناز و نوازش نمیکند بالاخره به ستوه مى آید یهویى سرد میشود نمیتواند که تا آخر عمرش بلا تکلیف چیزهایى که ندارد بماند یا میخواهد باشد یا اصلا نباشد لطفاً به آدمهایى که حواسشان را جمع مى‌کنند هى نگویید تو آدم سابق نیستى... (امیر وجود)

 

++ خوشتر از طرز نگاهت در جهان  موجود نیست...(امیرعباس خالقوردی)

 

++ عنوان از مژگان بوربور

 

من نوشت : وقتی تصمیم گرفتید کسی را به زندگیتان راه بدهید همه خاطرات گذشته را پشت در اتاق عقدبگذارید و بعد وارد شوید ، دیگر نه خاطره ای نه عکسی نه شعری هیچ چیز نباید شما را حتی برای لحظه ای به گذشته برگرداند ، آدمها اگر قدر احساستان را می دانستند کاری نمی کردند که بروید دنبال زندگیتان .. پس حالا که رفته اید تمام خود را بردارید و بروید .. زندگی مشترک یعنی عشق توام با تعهد .. تعهد مطلق ....{ دیگه اون آدم سابق نیستم } 

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ بی جنبه از پویا بیاتی :)))