خداوند خودش در دل آدم گذاشت که سیب بچیند 

ولی به حوا '' نـه '' نگوید ...!

خدا خودش زن را آفریده بود و میدانست هر زنی در بهشت هم که باشد

نه که بشنود میریزد

میدانست چه قدر یک سیب 

چه قدر تمام هستی 

حس کند که آدمش دوستش ندارد 

تمام میشود

خدا خوب میدانست

هر زنی که عاشق میشود 

قدر حوا تنها میشود

و در تمام کائنات فقط یکی را دارد

 که براش سیب بچیند 

نازش را بخرد و غمش را بفروشد

راستش آدم بهشت را به هوس نـه 

به دلخوشی حوایش فروخت 

آخر بهشت هم بی‌خنده‌ی حوا حال و هوایی نداشت که

قصه ی هبوط آدم

عاشقانه ترین قصه ی دنیاست

قصه دو راهی ماندن در بهشت و یک لبخند 

و خدا خواست

خودش خواست 

و از ته دلش خواست که عشق پیروز شود 

وگرنه پاگیر کردن نخستین انسان‌هایی که هیچ نمی‌دانستند در بهشت‌ترین خانه‌ی دنیا که برای خدا کاری نداشت

خداوند

 قلب آدم و حوا را به سیب عشق روشن کرد 

تا نسل آدم بداند خندیدن یک زن حتی اگر قیمتش تمام بهشت باشد می‌ارزد...

تا نسل آدم بداند 

دل به رضا و خواست معشوق دادن ولو حکمش تاب آوردن جهنم این زمین باشد می‌ارزد 

و مَرد 

اگر آدم باشد و مردش

 شرافت روحش به جز این تن نمیدهد...

 

حسنا میرصنم

 

++ بعضی‌ها خودشان دلیل دوست داشتنشان می‌شوند ، آن هایی که می‌گویند : باهم راه برویم باهم درستش می‌کنیم .. باهم کلا کیف دارد ..! (صابر ابر)

 

++ باید بعد از من کسی می ماند ؛ یک جسور که به هیس گفتن ها بلند بخندد و فریاد بزند .. که پشت دستش را بکوبد به دهانی که دوستت دارم هایش بوی نیاز بدهد .. و ثابت می کرد ضعیف آن است که ایمانش به مویی بند است ..باید می آمدی دخترم و به دنیا یک نفر از جنسی که تنها خواسته اش " خود بودن " است اضافه می شد ...​ (مونا محمدی ) 

 

++ همیشه یک نفر  پشت شلوغی های خیالت است که مدام دوستت دارد ... که مدام دلتنگ توست و تو مدام بی خبری ... (لیلا مقربی​)

 

من نوشت : روز دختر مبارک 

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ بسیار بی نظیری ازسینا سرلک ( فوق العاده است )