عشقو تو قلبت باید حس کنی

وقتی می‌بینیش و ضربان قلبت تو ثانیه میرسه به هزار...

عشقو باید تو گونه‌هات حس کنی وقتی اسمتو صدا میزنه و تو کسرِ ثانیه یه‌جور سرخ میشه گونه‌هات که سرخاب اونجور سرخت نمیکنه..

عشقو باید تو دستات حس کنی وقتی شونه به شونش راه میری و دستات خودشونو میزنن به در و دیوار که چفت دستاش بشن...

عشقو باید تو چشات حس کنی تو خنده‌ی چشات و برق خوشی وقتی که دنیات پر از بودنش و پر از اطمینان بابت همیشه موندنشه...

عشقو تو خنده‌های از ته دلت که همش برا خاطر اونه پیدا کن...

ــ ولی من عشقو تو مچاله شدن قلبم بخاطر دوست نداشتناش پیدا کردم،

من عشقو تو خیسی گونه‌هام که بخاطرِ حسرت یه‌بار شنیدن اسمم با یه لحن خاص از زبونش بود پیدا کردم...

من عشقو تو دستام که بخاطر دور شدن دستش از حرص مچاله میشد پیدا کردم...

عشق خیسی و قرمزی چشمام بود بخاطرِ نبودناش و ندیدناش عشق لرزیدن لب و چونم بود ...

نفست از جای گرم در میاد که اینارو  میگی

من عشقو  فقط تو گلوم حس کردم

مثلِ یه خار بود که راه نفسمو میبست

مثل لقمه‌ای که تو گلو مونده و نه میشه بالا بیاریش

نه میشه قورتش بدی

+ اسم هرچیزیو نذار عشق

حسی که توش با تموم اختلافا دلت به بودنش و داشتنش خوش نیست

حسی که توش گریه‌هات از عشقات بیشتر میشه

حسی که تو گلوت جا خوش کنه عوضِ قلبت

بشنو از من

توهمِ عاشقیه...

 

فاطمه جوادی

 

++ من چیز زیادی از عشق نمیدانم؛ فقط میدانم وقتی میخواهی یک نفر را دوست نداشته باشی و نمیتوانی، یعنی دلت را بد باخته‌ای... (فاطمه جوادی)

 

++ خاطره نیستی، که فراموش شوی! آموخته ام تو را؛ آنگونه که به خوردِ جان رفته ای...درست مثل "زبان مادری" ...(زهرا سرکارراه)

 

++ در نهایت همه ما فقط حسرت لحظاتی رو می خوریم که شانسمون رو امتحان نکردیم.​.

 

هوا شناسی  : می ترسم بگم اینجا بارونه هوا عالیه ، سره پراید رو کج کنید بیایید ما رو از زندگی کردن بندازید .. زندگی نداریم از دستتون که .. :))))

 

آهنگی که دارم گوش میدم : آهنگ آرزو از سیاوش قمیشی ...