همه رابطه‌ها یک بازنده دارند و یک "بازنده تر"...

"بازنده تر" کسی است که حافظه‌اش قوی است،

"بازنده تر" کسی است که خودش را یادش رفته،

ولی هنوز یادش نرفته کسی سمت راست لبش یک خالِ کمرنگ داشت،

"بازنده تر" کسی است که موقع خواب به آرزوهایش که نه

به اینکه کاش میشد به عقب برگشت فکر میکند،

"بازنده تر" کسی است که از آخرین دیدارش با یارش ماه‌ها و سال‌ها گذشته

ولی هنوز یکجوری زندگی میکند توی همان دقیقه‌ها و ساعت انگار همین حالا بوده،

"بازنده تر" کسی است که همیشه چشم به راه میماند،

همیشه خودش را آماده برگشت نگه داشته و عطرِ محبوب یار را به تن زده...

"بازنده تر" کسی است که جراتِ رد شدن از یک خیابان‌هایی و شنیدن یک آهنگ‌هایی را ندارد...

"بازنده تر" کسی است که یک جوری چشمش خیره به راهی که یار از آن رفته مانده که هیچ از راه رسیده‌ای را نمیبیند...

 

فاطمه جوادی 

 

++ عشق یعنی شادی ، خودتان را متقاعد نکنید که رنج کشیدن بخشی از آن است.(پائولو کوئلیو)

 

++ قدرتمند تر از عشق "احساس مسئولیت" است. آنکه در قبال تو احساس مسئولیت میکند؛ فراتر از عشق دوستت دارد ... (جمشید محبی)

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ زیبای اَمی گیلان خوشگله از مسعود درویش (عالیییییییییییییییییی)