در عمق دریا دلم میخواست چشمهایم را ببندم

و برای چند لحظه هم که شده،

وانمود کنم که آب را فراموش کرده‌ام

اما هرچقدر بیشتر سعی میکردم،

کمتر میتوانستم به آب فکر نکنم؛

بیشتر غرق میشدم

باید همیشه به یاد داشته باشی که ماندگارترین چیزها در ذهن،

آنهاییست که وانمود به فراموش کردنشان میکنی

هر چقدر بیشتر بخواهی چیزی را فراموش کنی،

بیشتر در ذهنت با آن بازی میکنی

برای فراموش کردن چیزی، نباید از آن فرار کنی؛

خودشان کم کم میروند، فراموش میشوند

سعی برای فراموش کردن چیزی، درست مانند فرار کردن از سایه‌ات است،

تو نباید از سایه‌ات فرار کنی، نمیتوانی که فرار کنی؛

وقتش که برسد، خودش کم کم میرود، فراموش میشود ..

 

بابک زمانی

 

++ زمانی حرف بزن، که ارزش حرفت بیشتر از سکوتت باشد و زمانی دوست انتخاب کن، که ارزش دوستت بیش از تنهاییت باشد! (فرانسیسکو کولوآنه)

 

++ عشق یک سفر است. هرکه راهی این سفر شود، خواه ناخواه از فرق سر تا نوک پا تغییر خواهد کرد! رفتن به سفر عشق، بی‌تغییر امکان‌پذیر نیست...(الیف شافاک)

 

آهنگ پیشنهادی : آهنگ بی نظیری از رضا بهرام به نام از عشق بگو