تقدیم به تویی که ندارمت...

میان تمام نداشتن ها دوستت دارم ... 

شانس دیدنت را هر روز ندارم ...

 ولی دوستت دارم...

وقتی دلم هوایت را میکند حق شنیدن صدایت را ندارم...

ولی دوستت دارم...

وقت هایی که روحم درد دارد و میشکند شانه هایت را برای گریستن کم دارم...

ولی دوستت دارم...

وقت دلتنگی هایم , آغوشت را برای آرام شدن ندارم ...

ولی دوستت دارم ....

آری همه وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت

و میان تمام نداشتن ها باز هم با تمام وجودم

دوستت دارم ..

 

نویسنده : ناشناس

 

++ تو مثل دندانی هستی که درد می کنی،رسیده ای به عصب! اما من دلی ندارم برای "کندن" می فهمی دوست داشتنت چقدر دردناک است.. (نسترن علیخانی)

 

++ جان دلم... میدانی!!! چشم های تو  همان خدای من است  که هرصبح عبادتش میکنم.... (امیر طاها)

 

آهنگی که دارم گوش میدم : آهنگ زیبایی از مرتضی